W ramach współpracy z firmami, organizacjami i instytucjami stworzyliśmy szereg infografik obrazujących między innymi działalność klientów, skalę prowadzonych przez nich czynności,  zasięg projektów i rezultaty prowadzonych badań. Sposób przedstawienia informacji uzależnialiśmy za każdym razem od specyfiki całego projektu i tego, do kogo dana publikacja, baner czy prezentacja były adresowane, za każdym razem jednak naszym głównym założeniem było ukazanie danych liczbowych w interesującej wizualnie, ułatwiającej ich odczytanie i wyciągnięcie wniosków formie.

cel: promocja działalności organizacji, instytucji, itp. poprzez przystępne i atrakcyjne wizualnie podsumowanie ich działalności
zakres: organizacja danych, graficzne przedstawienie wartości liczbowych, skład publikacji, przygotowanie do druku, przygotowanie banerów na strony internetowe i portale społecznościowe