Na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji stworzyliśmy oprawę graficzną dla programu popularyzacji polskiego wyższego szkolnictwa za granicą Ready, Study, Go! POLAND. W ramach projektu opracowaliśmy wygląd stoisk oraz szereg materiałów informacyjnych i promocyjnych. Specyfika projektu wymagała konsekwentnego stosowania tej samej kolorystyki i elementów graficznych przy jednoczesnym różnicowaniu języków państw, w których aktualnie odbywały się targi i konferencje, czy wprowadzaniu charakterystycznych dla nich motywów, tak by stworzyć spójny i rozpoznawalny wizerunek organizacji.

cel: stworzenie spójnego wizerunku i promocja działalności organizacji
zakres: projekt materiałów drukowanych i stoisk wystawienniczych, przygotowanie do druku