JOwS to czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Jest platformą do wymiany doświadczeń, metod i technik nauczania, informują o wszelkich nowościach i wydarzeniach związanych z oświatą, dlatego projekt musiał być przejrzysty, czysty prawie „niewidzialny”. Pismo skierowane jest do profesjonalistów i taki też musiał powstać projekt. Istotnym elementem było jasne wyróżnienie działów i tagów tak aby ułatwić czytelnikom nawigację po treści. Magazyn wydawany jest przede wszystkim w formie elektronicznej co istotnie wpłynęło na elementy składu. Dodatkowo do każdego numery opracowywane są projekty materiałów do wykorzystania na lekcjach, które opracowane są z myślą już nie o nauczycielach a osobach uczących się języka, priorytetem projektu była więc ich funkcjonalność.

cel: stworzenie projektu magazynu naukowego
zakres: projekt graficzny magazynu, winieta, materiały lekcyjne, przygotowanie wersji interaktywnej