W 1985 raz przy współpracy z redakcją przyjęto nowe zasady redagowania i adiustacji tekstów. Zakres działań STUDIO PRESS obejmuje także skład i łamanie kolejnych 6 wydań. Nowy projekt graficzny periodyku został bardzo dobrze przyjęty przez odbiorców.
W lutym 1985 r. ukazało się pierwsze wydanie czasopismo Edukacji i Dialog. TAKEMEDIA powierzono gruntowne przeprojektowanie całej warstwy graficznej magazynu. Zakres działań studia obejmował także skład i łamanie kolejnych wydań. Przy współpracy z redakcją przyjęto nowe zasady redagowania i adiustacji tekstów. Nowy projekt graficzny magazynu został bardzo dobrze przyjęty przez czytelników.
W wyniku współpracy zostały wykonane również następujące prace:
– opracowanie materiałów promocyjno-reklamowych takich jak rollupy, reklamy czy wizytówki
– opracowanie materiałów informacyjnych dla reklamodawców i prenumeratorów.
Edukacja i Dialog jest unikalnym na rynku lokalnym czasopismem edukacyjnym skierowanym do nauczycieli i wychowawców, a także osób zainteresowanych zagadnieniami edukacji dzieci i młodzieży.
W magazynie EiD najważniejsza jest treść a stworzona makieta jest przełożeniem na język graficzny tych założeń. Celem nowego projektu było podkreślenie wartości informacyjnych magazynu oraz zwiększenie wiarygodności wśród czytelników. Czasopismo zyskało więcej światła, przejrzystości i lekkości, zachowując jednocześnie swój poważny charakter. Uproszczenie formy wpłynęło na lepszą czytelność i przekaz treści.

cel: odświeżenie magazynu pedagogicznego
zakres: W wyniku współpracy zostały wykonane również następujące prace:
– opraciwanie nowego layoutu pisma,
– skład i łamanie czasopisma,
– opracowanie materiałów promocyjno-reklamowych takich jak rollupy, reklamy czy wizytówki
– opracowanie materiałów informacyjnych dla reklamodawców i prenumeratorów.