W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wspierającą międzynarodową współpracę między uczelniami trzeci rok z rzędu przygotowaliśmy projekt kalendarza przeznaczonego dla studentów przebywających w Polsce w ramach programu Erasmus. Oprócz składu rocznego terminarza opracowaliśmy rozdziały zawierające informacje przydatne obcokrajowcom w trakcie ich pobytu. W tym celu stworzyliśmy szereg ilustracji, które w lekkiej i przystepnej formie obrazowały teksty dotyczące lokalnych zwyczajów, kuchni polskiej, histori, kultury i sztuki kraju.

cel: promocja Polski i działalności fundacji FRSE
zakres: projekt i skład publikacji, wykonanie ilustracji towarzyszących poszczególnym działom kalendarza, fotoedycja, przygotowanie do druku